Het opvangtarief is € 5,50 per uur bij de gastouder per kind. Dit bedrag is inclusief een vergoeding voor eten, drinken en tussendoortjes.

 

Hier zitten dus niet de bureaukosten bij die de vraagouder aan het Gastouderbureau verschuldigd is.